Általános szerződési feltételek 

I. Bevezető rendelkezések

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.ezosuli.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott online szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.  

Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.  

Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.ezosuli.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre. 

II. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Akucs Mónik

Szolgáltató székhelye: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés u

Szolgáltató telefonszáma: +36 30 944-7244

Szolgáltató e-mail címe: info@ezosuli.hu

Adószám: 79191388-1-33  

Bankszámlaszám: OTP 11773425-31205294-00000000

(továbbiakban: Szolgáltató) 

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás) 

Spirituális témájú tanfolyamok megvásárlására van lehetőség, illetve ehhez kapcsolódó anyagok, fotók letöltésére. 

IV. A megrendelés menete 

A tanfolyam megvásárlása a szükséges adatok megadásával. 

Megrendelő űrlap kitöltése és elküldése

Online bankkártyás fizetés

Átutalásos fizetés

A megrendelés visszaigazolása

Hozzáférés kiküldése

1. A honlapon elérhető tanfolyamokat, az adott tanfolyam leírásában elérhető megrendelő űrlap kitöltésével lehet megvásárolni. tegisztráció nem szükséges. A vásárlás alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. 


2. Megrendelés

A vásárlási lehetőséget a Salesautopilot levelező rendszere, a számlázást a Billingo programja, míg a bankkártyás fizetést a Barion szolgáltató végzi.  A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megjegyzés rovatban, vagy egy általa küldött emailben módosíthatja.  (pl. számlázási adatok módosítása).  

3. A szolgáltatás igénybevétele 

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez hozzáférési linket kap, mely az általa megadott email címre kerül kiküldésre. Ennek segítségével a felhasználó a tanfolyam minden anyagához hozzáfér. 

V. Árak / fizetési feltételek

1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai az egyes tanfolyamok menüpontjai alatt, a tanfolyamok leírásán belül található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap ugyanezen menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. 


2. A fizetés online bankkártyás fizetés, a fizetési oldalon részletesen meghatározottak szerint. Bankkártyás fizetés a www.barion.hu szolgáltatónál történik.  

2.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint adatkezelő) által  a www. ezosuli.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. ( Budapest, ....), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Keresztnév,

Vezetéknév,

Cégnév (nem kötelező),

Cím (ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám),

Telefonszám, (nem kötelező)

Email cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. 

  VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége  

A tanfolyamok, e - learning anyagok elérése végleges, illetve az oldal létezéséig tart. 


VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.


VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vásárláskor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.  

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.


© Copyright 2019 Akucs Mónika - Minden jog fenntartva